Skladové hospodářství

Bezpečnostní systémy určené pro skladové hospodářství

Námi dodávaná systémová řešení nabízí: kontrolu vstupu, detekci narušení bezpečnosti prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů (EZS, GSM alarmů), CCTV monitoring (DVR, NVR, analogové a digitální kamery, IP, Wifi, POE, požární zabezpečení společně s kombinacemi dalších systémů přizpůsobených pro sklady a prostory s potenciálním narušením.

Spuštění a provozování skladů v jakékoliv formě představuje více než jen řešení logistických úkonů a operací. Kromě plánování, jeho rozdělení, zásob skladu, distribuce a celé řady jiných ne méně důležitých věcí musí vedoucí skladu jakož i další kompetentní osoby zvážit bezpečnostní a požární rizika spojená s jeho provozem.

Sklad jako takový může obsahovat téměř jakýkoliv typ materiálu, který může vést snadno ke vzniku požáru nebo může zapříčinit to, že vniklý požár lze jen těžko kontrolovat.V případě, že používáte prostory ke skladování drahého vybavení, je více než pravděpodobné, že se stane dříve nebo později terčem zlodějů nebo dokonce krádeží z řad vlastních zaměstnanců.

 • Skladování materiálu - Evidujte co přesně skladujete a zda se jedná o skladové zásoby hořlavé povahy nebo cenné.
 • Hmotná odpovědnost skladového personálu - Slouží jako preventivní nástroj a odstrašující prostředek s možností učinění důležitých právních kroků v případě, že dochází ke krádežím zboží.
 • Fyzická ostraha - Vyžaduje-li to povaha skladu může být fyzická ostraha nezbytnou součástí ochrany skladu především v nočních hodinách nebo v období, kdy je sklad uzavřen. Kombinace fyzické ostrahy, kamerového systému a systému řízení vstupu je prakticky velmi dobrým a všestranným nástrojem ochrany.
 • Bezpečnostní školení a vzdělávání zaměstnanců - Mějte připravené vnitrofiremní směrnice a protokoly řídící operace a rozdělení úkolů a povinnosti zaměstnanců a personálu v případě mimořádné událostí jako je požár, vloupání, povodně atd.
 • Spolehlivost zaměstnanců - Vzhledem k velikostem a obvykle i k povaze skladů, bývají krádeže z řad personálu velmi častým jevem. Proto je třeba zajistit důvěryhodnost pracovníků již během prvotního výběru.

Uložené materiály

 • Pravděpodobně jste již v minulosti viděli mnoho zpravodajských záznamů požárů skladů, které se staly v naší zemi nebo přímo ve vašem městě. Tyto se často staly v důsledku nesprávného skladování materiálů, podceňování rizik nebo z důvodu nedostatečné požární ochrany, mezi které patří hlásiče požáru, elektronická požární signalizace, hasicí zařízení apod.
 • Následky mohou vést ke ztrátě všech skladových zásob, zastavení skladových a provozních aktivit a vysokým finančním ztrátám.

Bezpečnostní kontrola by měla být zřízena v perimetru skladu a zaznamenávat krádeže z řad zaměstnanců a návštěvníků. V případě, že došlo ke krádeži, mohou fotografie nebo kamerový záznam velmi dobře posloužit jako důkazní materiál v případě trestního stíhání nebo náhrady škody. Nicméně, doporučujeme těmto událostem předcházet, a to zejména tím, že upozorníte vaše zaměstnance a personál na kamerový systém a tím tak personál nejen odradíte, ale také předejdete krádežím.

Fyzická ostraha

 • Pokud je v nočních hodinách sklad uzavřen může být fyzická ostraha nutnou formou zabezpečení, samozřejmě, že záleží na podmínkách, které tvoří velikost skladu, množství skladových zásob a jejich hodnota.
 • V dnešní době je možné zajistit takovouto službu prostřednictvím speciálně proškolených zaměstnanců nebo bezpečnostních agentur ať už formou trvalé ostrahy skladu nebo formou náhodného hlídkování. Osvědčeným způsobem je také případné napojení bezpečnostního systému na pult centrální ochrany (PCO) bezpečnostní agentury s možností výjezdu zásahové skupiny v případě poplachu.
 • Všechna tato přijatá bezpečnostní opatření snižují pravděpodobnost krádeží a vloupání neboť potencionální vetřelci vědí, že sklad je zabezpečený a pod trvalou kontrolou.

Zaměstnanci - Spolehlivost

 • Vzhledem k velikosti skladu a povaze skladových zásob, mohou být krádeže zaměstnanců velmi častým jevem. Obvzláště pokud je zboží malé, lze jej snadno skrýt a zaměstnanci jej mohou nepozorovaně vynést nebo vyvést. S těchto důvodů doporučujeme zavedení preventivních bezpečnostních kontrol. Je velmi důležité, aby bylo z vnitrofiremní filozofie zřejmé, že krádeže jsou v rámci pracoviště nepřípustné a mohou vést k rozvázání pracovního poměru.

Náš zkušený tým odborníků Vám pomůže navrhnout ten nejlepší požárně bezpečnostní systém tak, aby vyhovoval vašim potřebám a vašemu zázemí, provede jeho instalaci a zajistí jak záruční, tak jeho pozáruční servis.

 
zpátky nahoru
VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví