IP kamery

  • 1

IP kamerové systémy VERIA

IP kamerové systémy se od ostatních kamerových systémů liší především zpracováním výstupního signálu z kamer. Zatímco ostatní technologie využívají nezpracovaný analogový signál, IP kamera obsahuje vestavěné obvody, které zajišťují digitalizaci a komprimaci výstupního signálu a jeho přenos do datové sítě. Výhody tohoto řešení jsou obdobné jako u počítačových sítí, tedy např. snadná rozšiřitelnost, vzdálená správa jednotlivých zařízení, možnost napájení pomocí datové sítě (PoE – Power over Ethernet), integrace s ostatními bezpečnostními systémy (kontrola a řízení vstupu, poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy aj.).  Samotné IP kamery vynikají především vysokým rozlišením pohybujícím se řádově v jednotkách Mpx. a pokročilými funkcemi video analýzy jako např. inteligentní detekce pohybu, zjištění odloženého nebo zmizelého předmětu, čtení registračních značek vozidel a další. Navíc využívají technologie tzv. progresivního skenování obrazu, což zabraňuje rozmazání obrazu u rychle se pohybujících předmětů. K záznamu videa z IP kamer lze použít běžný PC se speciálním softwarem nebo síťový rekordér (NVR).

VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví