Bezdrátové komponenty

  • 1

Bezdrátové komponenty VERIA

Instalace bezdrátových komponentů je v porovnání s drátovými podstatně snadnější a méně finančně nákladná, jejich spárování s ústřednou probíhá buď automaticky, nebo manuálně zadáním ID čísla komponentu. Výdrž baterií se pohybuje v rozmezí 12 – 24 měsíců v závislosti na prostředí. Naopak nevýhodou bezdrátového řešení zabezpečovacího systému je klesající spolehlivost přenosu informací v závislosti na vzdálenosti detektoru od ústředny PZTS. V těchto případech je na místě výhodné použití opakovače signálu či volba jiného umístění ústředny, avšak v náročnějších aplikacích (průmyslové areály, výrobní provozy) je v mnoha případech použití bezdrátových detektorů nemožné a instalaci kabeláže se nevyhneme.

VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví