Poplachový zabezpečovací a tísňový systém VERIA PANTHER

IP GSM alarm VERIA

Kombinovaný drátový a bezdrátový poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) VERIA Panther

je vybaven celou řadou pokročilých funkcí, díky kterým je vhodný především pro zabezpečení soukromých i komerčních objektů menšího rozsahu jako například rodinné domy, byty, chaty, garáže, prodejny, kanceláře, skladové prostory apod. Systém lze také využít ke vzdálenému ovládání elektrických zařízení (garážová vrata, vytápění, klimatizace, zavlažování atd.) pomocí programovatelných výstupů.

Základ celého systému tvoří ústředna PZTS s LCD displejem a dotykovým ovládacím panelem, která slouží k ovládání systému a vyhodnocování poplachových signálů. Zařízení obsahuje vestavěný GSM komunikátor pro komunikaci ústředny s mobilním telefonem, PSTN komunikátor pro komunikaci s dohledovým poplachovým a přijímacím centrem (DPPC) a radiové rozhraní s kmitočtem 433 MHz pro připojení bezdrátových komponentů. Ústředna umožňuje připojení až 32 bezdrátových a 8 drátových zón. Poplachový systém je primárně napájen síťovým zdrojem 15V/2A, v případě výpadku elektrické energie obstarává napájení vestavěný dobíjecí akumulátor 11,1V/1000 mAh s dobou provozu až 10 hodin. Ústředna je k dostání ve dvou barevných provedeních, a to v černé a bílé barvě.


Hlavní funkce a vlastnosti:

• Ovládání a hlasová navigace kompletně v českém jazyce,
• Podsvícený integrovaný displej a dotyková tlačítka,
• Obousměrný audio přenos (odposlech nebo telefonní hovor),
• Možnost připojení až 32 bezdrátových a 8 drátových zón (komponentů),
• Vestavěný záložní akumulátor 11,1V/1000 mAh a siréna pro případ výpadku elektrické energie,
• Široký sortiment bezdrátových a drátových komponentů,
• GSM/PSTN komunikátor - vyrozumění o poplachu a dalších událostech až na 4 telefonní čísla a DPPC
• Dálkové ovládání pomocí až 8 bezdrátových klíčenek, klávesnic, hlasového rozhraní nebo SMS příkazů
• Moderní design a kompaktní rozměry,
• Snadná montáž a údržba systému.


Drátové komponenty

Drátové komponenty jsou propojeny s ústřednou VERIA Panther pomocí kabelu, který slouží k přenosu poplachových signálů a napájení. V porovnání s bezdrátovými prvky není nutné měnit v komponentech baterie a spojení mezi ústřednou a jednotlivými zařízeními je spolehlivější a odolnější proti rušení. Naproti tomu je instalace drátových komponentů díky kabeláži finančně a technicky náročnější a vyžaduje minimálně základní znalosti v oboru elektro. Jejich instalace je tedy vhodná u novostaveb nebo při rekonstrukci, kdy je možné kabeláž skrýt pod omítku, nad podhledy apod., případně v objektech, kdy není estetické hledisko na prvním místě a dodatečně vedená kabeláž nevadí (garáže, dílny).

Bezdrátové komponenty

Instalace bezdrátových komponentů je v porovnání s drátovými podstatně snadnější a méně finančně nákladná, jejich spárování s ústřednou probíhá buď automaticky, nebo manuálně zadáním ID čísla komponentu. Výdrž baterií se pohybuje v rozmezí 12 – 24 měsíců v závislosti na prostředí. Naopak nevýhodou bezdrátového řešení zabezpečovacího systému je klesající spolehlivost přenosu informací v závislosti na vzdálenosti detektoru od ústředny PZTS. V těchto případech je na místě výhodné použití opakovače signálu či volba jiného umístění ústředny, avšak v náročnějších aplikacích (průmyslové areály, výrobní provozy) je v mnoha případech použití bezdrátových detektorů nemožné a instalaci kabeláže se nevyhneme.


Detektory pohybu

PIRTyto detektory patří mezi nejčastěji používané komponenty a jsou schopny zjistit neoprávněný vstup do střeženého prostoru. K detekci pohybu využívají buď PIR technologie monitorující tepelné záření ve střeženém prostoru, případně technologie mikrovlnné, která detekuje pohybující se předměty ve střeženém prostoru. Detektory jsou dostupné v několika provedeních pro vnitřní i venkovní prostředí a s různými detekčními schopnostmi. Disponují celou řadou pokročilých analytických funkcí zpracování signálu, díky kterým je minimalizován počet falečných poplachů vyvolaných vnějšími vlivy, jako je například sluneční záření či drobná domácí zvířata. 

Magnetické kontakty

veria 9103 bily

Dalším hojně využívaným komponentem pro zabezpečení majetku jsou magnetické kontakty. Jsou schopny detekovat vzájemnou změnu polohy 2 pevných povrchů, které tvoří v drtivé většině případů stavební výplně, jako jsou okna, dveře, rolety, garážová vrata apod. Obecně se skládají z 2 hlavních částí - části s permanentním magnetem a části s jazýčkovým kontaktem, který je v magnetickém poli sepnut. Pokud se obě části od sebe vzájemně vzdálí (např. otevřením dveří), jazýčkový kontakt se rozepně a ústředna vyhlásí okamžitě poplach. Magnetické kontakty jsou dostupné v různých velikostech a provedeních, včetně odolných s pancéřovou chráničkou nebo v kombinaci s tísňovým tlačítkem.

Detektory požáru a nebezpečných plynů

veria 9501Váše zdraví, život či majetek může také vážně ohrozit požár nebo únik nebezpečných plynů. Portfólio komponentů VERIA zahrnuje optické detektory kouře, které jsou účinné zejména u pomalu se rozvíjejíchc typů požárů a teplotní detektory, které jsou schopny naproti tomu spolehlivě detekovat rychle se šířící typy požárů s prudkým nárůstem teplot. Kromě výše uvedených 2 typů komponentů lze k zabezpečovací ústředně připojit také detektory hořlavých a výbušných plynů, jako je zemní plyn, svítiplyn a LPG, a detektory smrtelně nebezpečného oxidu uhelnatého vznikajícího při nedokonalém spalování fosilních paliv.     

Detektory tříštění skla

VERIA 9505Součástí celé řady komerčních i nekomerčních objektů jsou rozsáhlé proskléné plochy (výlohy, lodžie, zimní zahrady apod.). Pro tyto aplikace je ideální použití detektorů tříštění skla. Tyto detektory jsou vybaveny vestavěným mikrofonem, díky kterému nepřetržitě vyhodnocují zvuky ve střeženém prostoru. Dojde-li ke zjištění charakteristického zvuku doprovázejícího tříštění skla, detektor vyšle ústředně poplachový signál, která vyhlásí poplach. Detektor může být rovněž aktivován již při pokusu o vniknutí do střeženého prostoru při prydkých úderech do prosklené plochy, která je vybavena například bezpečnostní fólií.  

Detektory náklonu a vibrací

9002Pro ochranu cenných předmětů jsou primárně určeny detektory náklonu a vibrací. Tyto detektory se připevňují k povrchu cenných předmětů jako jsou trezory, bezpečnostní schránky, umělecká díla (obrazy, sochy, keramika) a další poměrně snadno přemístitelné a odcizitelné předměty vysoké hodnoty. Detektory jsou vysoce citlivé na jakoukoliv změnu klidové polohy střeženého předmětu včetně jeho vibrací (otřesů). Pokud dojde k neoprávněné manipulaci se střeženým předmětem, detektor neprodleně o této skutečnosti vyrozumí zabezpečovací ústřednu, která následně vyhlásí poplach. 

Bezdrátové klávesnice a ovladače

veria 1113Zabezpečovací systém VERIA lze plně ovládat pomocí integrované podsvícené dotykové klávesnice. Při užívání systému větším počtem uživatelů nebo pro zvýšení komfortu však doporučujeme rozšíření systému o komponenty ze sortimentu ovládacích klávesnic a klíčenek. Ty jsou dostupné v několika provedeních a s jejich pomocí ze dálkově ovládat režim ústředny, případně diskrétně vyhlásit tísňový poplach. Klávesnice umožňují totéž pomocí funkčních tlačítek a integrovaného displeje. Vybrané modely navíc disponují ochranou proti sabotáži a neoprávněné manipulaci. Klávesnice i klíčenky mají kompaktní rozměry, a nezabírají tak místo, ať už je nosíte v kapse, nebo pokud jsou nainstalovány na zdi.   

Sirény

veria 10403Nepostradatelnou součástí zabezpečovacího systému VERIA jsou mimo jiné také drátové a bezdrátové sirény. Jsou určeny k akustické a vizuální signalizaci v případě poplachu nebo při změně režimu zabezpečovací ústředny. Tyto komponenty jsou vybaveny hlasitou integrovanou piezoelektrickou sirénou a vysoce svítivými LED diodami a jsou dostupné v několika provedeních pro vvnitřní i venkovní použití. Vybrané modely disponují vyměnitelným záložním akumulátorem pro případ výpadku elektrické energie a sabotážním kontaktem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Užitečnou funkcí může být také například dobíjení akumulátoru sirény pomocí integrovaného solárního panelu. Modely sirén vyšších produktových řad navíc umožňují spárování s bezdrátovými komponenty VERIA a mohou fungovat zcela jako autonomní zabezpečovací systém vhodný například pro jednoduché střežení garáže, dílny apod. 

Tísňová tlačítka

10200Pokud nastane situace, kdy je nutné vyhlásit tichý poplach bez akustické signalizace (např. přepadení pachatelem), lze tak snadno učinit pomocí tísňových tlačítek VERIA. Tlačítka je možné jednoduše bezdrátově propojit se zabezpečovací ústřednou a díky kompaktnímu nízkoprofilovému provedení je lze diskrétně umístit například pod stůl, do šuplíku, na zeď apod. Tísňová tlačítka jsou nejen součástí integrované klávesnice zabezpečovací ústředny, ale také vybraných komponetů VERIA, jako jsou ovládací klávesnice, magnetické kontakty a bezdrátové klíčenky. Díky tomu je lze nosit neustále u sebe, což ocení například senioři a osoby s různými typy a závažností tělesného postižení, jelikož si mohou v případech nouze pomocí tísňového tlačítka rychle přivolat pomoc.    

Další příslušenství

veria 10208 pngPoplachový zabezpečovací a tísňový systém VERIA podporuje široký sortiment bezdrátových a dratových komponentů učených pro poplachové i nepoplachové aplikace. K zabezpečovací ústředně lze bezdrátově připojit také například 3-fázový přepínač automatizace, pomocí kterého je možné vzdáleně ovládat 3 zařízení napájené ze sítě 230V. Lze tak snadno pomocí mobilního telefonu aktivovat vytápění, zavlažování, osvětlení a další spotřebiče. Dalšími užitečnými komponenty jsou také detektory zaplavení upozorňující na zaplavení střežených prostor vodou nebo bezdrátový dveřní zvonek.  

 

 

 

 

 

zpátky nahoru
VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.