Komerční prostory

Komerční prostory

Bezpečnostní systémy určené pro obchody a podnikání

Námi dodávaná systémová řešení nabízí: kontrolu vstupu, detekci narušení bezpečnosti prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů (EZS, GSM alarmů), CCTV monitoring (DVR, NVR, analogové a digitální kamery, IP, Wifi, POE, požární zabezpečení společně s kombinacemi dalších systémů přizpůsobených pro ochranu komerčních objektů, obchodů, kanceláří, provozoven, výrobních či skladovýchprostor před potenciálním narušením.

V současné době je široce využívaným a dá se říci, že i nezbytným nástrojem ochrany podnikání jak elektronické zabezpečení objektu (EZS), tak i kamerový systém (CCTV) s možností přístupu a vzdáleného dohledu.
Zabezpečení objektů a nemovitostí kamerovým či elektronickým zabezpečovacím systémem Vám nabízí celou řadu výhod bez ohledu na Váš druh podnikání.
Tyto výhody nejsou omezeny pouze na ochranu objektů a majetku, ale především nabízí možnost ochrany vašich zaměstnanců a zákazníků, sledování kontroly provozu, zadané činnosti, pohybu, dohledu atd.
Instalace kamerových systémů v provozovnách a na pracovištích eliminuje možnost krádeží, používání nekalých praktik nebo obtěžování zaměstnanců. Nabízí možnostkontroly pohybu ať už osob, vozidel nebo zboží.

Naše bezpečnostní řešení a výrobky Vám pomohou zabránit krádežím a vandalismu. Slouží jako velmi užitečný a účelný nástroj v oblasti prevence kriminality nebo k zabezpečení velmi důležitých a důvěrných informací ve Vaší společnosti.
Odradí případného narušitele od dalšího postupu, popřípadě zajistí potřebné důkazy pro jeho dopadení a usvědčení.

Kontrola vstupu

 • Managment řízení vstupu, nebo bezklíčový vstup, je jedním z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších způsobů se kterým docílíte zvýšení bezpečnosti.
 • Pokud v nočních hodin nemáte obavu ze zlodějů a vaší prioritou je ochrana vašeho fyzického či duševního vlastnictví nebo je vašim cílem kontrola pohybu pracovníků či snížení rizika násilí na pracovišti potřebujete spolehlivý bezpečnostní systém řízení a kontroly vstupu.
 • Systém VERIA byl navržen tak, aby omezil riziko vnitřních krádeží a vnějších hrozeb. Řízený přístup vám dává větší dohled a kontrolu nad prostory vašeho zařízení a probíhajících činností v něm a zároveň šetříVáš čas i Vaše finanční prostředky.

Ušetříte peníze a zvýšíte bezpečnost

Co získáte, pokud nahradíte vaše mechanické zámky a klíče za elektronické zámky, čipy, karty a čtečky.

 • Naše technologie eliminuje náklady spojené s pře-klíčováním nebo výměnou zámků, po každé, kdy Vás opustí Váš zaměstnanec.
 • U uživatelů / zaměstnanců snižuje pravděpodobnost, spuštění falešných poplachů.
 • Automaticky reguluje vstup a snižuje potřebu spojenou se stránkou personálního zabezpečení.
 • Systém umožňuje dočasný a kontrolovaný vstup a pohyb návštěvníků a dodavatelů.
 • Řízení vstupu snižuje vaši odpovědnost a rizika.

Společnost Veria Trade dodává systémy řízení vstupu a přístupové systémy, které lze snadno integrovat a kombinovat s celou řadou našich dalších bezpečnostních systémů. VERIA systémy řízení vstupu a přístupové systémy umožňují aktivovat nebo deaktivovat ve vašem objektu bezpečnostní systém prostřednictvím jediného klíče programovaného do bezpečnostní karty a tím eliminuje složité kódování a množství identifikačních hesel.
Specifické oblasti mohou být přístupné prostřednictvím jednotlivých karet, které vám umožní sledovat a kontrolovat činnost vstupu do citlivých oblastí vašeho zařízení směrem jak dovnitř, tak ven.

CCTV monitoring

 • Díky stále se rozvíjejícím technologiím a dostupným cenám kamerových systémů, hraje velkou roli u školních bezpečnostních systémů digitální video záznam, který je určen nejen pro zajištění obecného dohledu nad majetkem, ale také k udržování pořádku a kontrole ve třídách.
 • Přibývá škol, které se rozhodly vybavit většinu prostor digitálními video kamerami s audio mikrofony, které poskytují vynikající zdokumentování aktuální situace. Kamery na chodbách, učebnách nebo třídách mohou chránit nejen učitele nebo žáky, ale mohou kompletně dokumentovat situace učitel versus žák nebo mezi žáky samotnými.
 • Takže pokud hledáte řešení v případě krádeží, vloupání, vandalismu, šikany, chování žáků a personálu školy, může být bezpečnostní kamerový systém právě tím pravým.

Elektronické zabezpečovací systémy

 • Naše elektronické zabezpečovací systémy poskytují maximální ochranu, která pomáhá policii a bezpečnostním agenturám k dopadení pachatelů trestných činů, které mají na půdě škol a univerzit vzrůstající tendenci. Nejen, že přibývá krádeží mezi žáky, ale školní instituce a vzdělávací centra jsou čím dál tím častěji terčem zlodějů zvenčí.
 • Stejně jako vy, i my nejen chceme, ale také se snažíme vytvořit bezpečnější prostředí pro děti a studenty. Odhalení trestné činnosti prostřednictvím našich bezpečnostních systémů napomáhá policii a bezpečnostním agenturám v dopadení zlodějů, vandalů a celé řady dalších narušitelů s cílem zabránit škodám na zdraví a majetku. Naše bezpečnostní systémy jsou navrženy pro co nejrychlejší detekci vloupání s možností následné reakce, monitoringu a dokumentace trestné činnosti.
 • Poskytneme Vám pomoc a naše odborné znalosti
 • Náš zkušený tým odborníků Vám pomůže navrhnout ten nejlepší požárně bezpečnostní systém tak, aby vyhovoval vašim potřebám a vašemu zázemí, provede jeho instalaci a zajistí jak záruční, tak jeho pozáruční servis.

Požární zabezpečení

 • Zamysleli jste se někdy nad tím, co doopravdy může udělat extrémní poškození ohněm? Včasné odhalení a identifikace požáru je klíčem k omezení ztrát na životech a majetku v důsledku požáru. Statistiky ministerstva vnitra a HZS odhadují, že by ztráty na životech a majetku mohli být poloviční pokud by byly objekty náležitě zabezpečeny odpovídajícím systémem požárního zabezpečení.
 • Rádi Vám pomůžeme, posoudíme stav vašeho současného zajištění s hlediska požární bezpečnosti a navrhneme vhodné řešení.
 • Díky elektronické požární signalizaci (EPS) a dalším požárně bezpečnostním systémům jako jsou detektory kouře a teploty, hlásiče požáru, oxidu uhelnatého (CO), hořlavých a výbušných plynů, hasicím systémům či stabilním hasicím zařízením a přístrojům, sprinklerům, vodní mlze atd., lze nejen rychle požár lokalizovat, ale také zajistit rychlý a adekvátní požární zásah prostřednictvím vašeho požárně bezpečnostního systému nebo pomocí vyškoleného havarijního personálu a pracovníků HZS.
 • Společnost Veria Trade projektuje a dodává také systémy EPS a další požárně bezpečnostní systémy, které lze snadno integrovat a kombinovat s celou řadou našich dalších bezpečnostních systémů.

 Náš zkušený tým odborníků Vám pomůže navrhnout ten nejlepší požárně bezpečnostní systém tak, aby vyhovoval vašim potřebám a vašemu zázemí, provede jeho instalaci a zajistí jak záruční, tak jeho pozáruční servis.

 

zpátky nahoru
VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví