Rodinné domy

Rodinné domy

Zajištění bezpečného domova pro sebe a své blízké je hlavní prioritou každého z nás.

Jak je patrné z policejních statistik, ročně dojde k několika tisícům krádeží a vloupání, přičemž celková škoda na majetku převyšuje částku 270 mil. Kč. Ačkoliv se kriminalita v různých lokalitách liší, potencionální riziko vloupání do rodinného domu je poměrně vysoké, ať už člověk žije ve velkém městě nebo na venkově.

Základní ochranou proti neoprávněnému vniknutí tvoří mechanické zábranné systémy (MZS), které se dělí na 3 hlavní části – obvodovou, plášťovou a předmětovou ochranu.

Obvodovou ochrana (perimetrická) představuje zabezpečení pozemku nemovitosti či jejího okolí přírodními (např. vodní toky, skály) nebo umělými (zdi, ploty) zábranami před vstupem nebo vjezdem nepovolaných osob. Plášťová ochrana je tvořena mechanickým zabezpečením veškerých vstupů a stavebních otvoru do objektu, jako jsou dveře, okna, sklepní a střešní okna, vikýře apod. Poslední část MZS tvoří předmětová ochrana, která je určena k zabezpečení cenností (finanční hotovost, cenné papíry, smlouvy, šperky, doklady, umělecká díla atd.) před odcizením nebo neoprávněnou manipulací. Jednotlivé prvky MZS jsou definovány tzv. průlomovou odolností. Jedná se o čas, který musí pachatel vynaložit na překonání překážky v závislosti na jeho zkušenostech a dostupném sortimentu ručního či elektrického nářadí. Cílem MZS tedy není zcela zabránit přístupu k zabezpečovaným aktivům (každý MZS je překonatelný), ale maximálně tento přístup znesnadnit.

Rodinny dum web 01

Doporučeným doplňkem k mechanickému zabezpečení je poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) Veria série Panther. Díky širokému sortimentu drátových a bezdrátových komponentů lze objekt efektivně chránit před neoprávněným vniknutím magnetickými kontakty, PIR a MW detektory pohybu nebo detektory tříštění skla. Další hrozbou pro rodinný dům a jeho obyvatele může být vznik požáru či zaplavení vodou. Poplachový systém lze proto snadno rozšířit o teplotní a kouřové detektory požáru, detektory výbušných a hořlavých plynů nebo zaplavení vodou.

O změně stavu systému, vyhlášeném poplachu, poruše či jiné mimořádné události je uživatel vyrozuměn SMS zprávou a hlasovým hovorem na mobilní telefon. Je-li ústředna vybavena IP modulem, je možné informovat uživatele i emailovou zprávou nebo prostřednictvím mobilní aplikace pro OS Android. Ovládání systému je možné vzdáleně pomocí SMS příkazů, hlasového či webového rozhraní nebo mobilní aplikace. V místě instalace PZTS je ovládání systému realizováno pomocí dálkových ovladačů (klíčenek) nebo bezdrátových klávesnic.

Pokud jsou mezi členy rodiny malé děti, senioři, či osoby se zdravotními problémy, je vhodné systém doplnit o tísňová tlačítka. Některé komponenty, jako jsou bezdrátové ovladače a klávesnice, jsou již tísňovými tlačítky standardně vybaveny. V případě potřeby lze do systému jednoduše přidat další komponenty splňující tuto funkci. Dojde-li pak např. k náhlému zhoršení zdravotního stavu, úrazu nebo jiné vážné situaci, která vyžaduje okamžitou reakci, jednoduchým stisknutím tísňového tlačítka odešle ústředna SMS zprávy a uskuteční hlasový hovor na přednastavená telefonní čísla blízkých, lékaře apod.

PZTS může mimo jiné plnit základní funkce domácí automatizace, jako je například vzdálené ovládání osvětlení, klimatizace, vytápění, zavlažování, přečerpávání a mnoho dalšího.

Poměrně standardním prvkem v oblasti zabezpečení rodinných domů se stávají i kamerové systémy. Cenově dostupné jsou i bezdrátové verze komponentů a není proto nutné budovat finančně nákladnou kabeláž pro přenos video signálu. Hlavním důvodem nasazení kamerových systému v rámci zabezpečení rodinných domů je ochrana majetku před vandalismem a pořízení video záznamu pachatele pro jeho identifikaci v případě spáchání protiprávního jednání. Moderní kamerové systémy disponují celou řadou pokročilých funkcí video analýzy, jako je detekce pohybu, překročení virtuální bariéry, detekce zmizelého nebo přidaného předmětu apod. Současně mohou být snadno napojeny na síť internet, a uživatel tak získá možnost sledování dění v okolí rodinného domu odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím mobilní aplikace nebo PC.

Jistě jste v médiích v poslední době zaznamenali nepoctivé aktivity tzv. „šmejdů“, kteří se z lidí snaží vylákat peníze podpisem nevýhodných smluv mobilních služeb nebo dodávky energií, nákupem předraženého zboží a jinými nekalými praktikami. Ačkoliv řada obcí tuto činnost místními vyhláškami výslovně zakázala, není vyloučeno, že se můžete i nadále s podobnými podvodníky setkat. Z tohoto důvodu je vhodné vybavit Váš rodinný dům systémem domácího video telefonu Veria, díky kterému získáte přehled o tom, kdo se u Vašich dveří pohybuje. Skladba systému je jednoduchá a tvoří ji jedna, případně dvě venkovní vstupní stanice vybavené zvonkovými tlačítky a barevnou kamerou, vnitřní monitor určený pro sledování situace před dveřmi a napájecí síťový zdroj. Po stisknutí tlačítka zvonku je možné pořídit snímek osoby stojící u dveří a případně s ní bezpečně komunikovat. Vyšší modelové řady videotelefonů disponují navíc funkcí DVR, která pořídí automaticky záznam při detekci pohybu před dveřmi. Systém lze navíc rozšířit až o 3 analogové kamery, díky kterým můžete získat ještě větší přehled o situaci u Vašich dveří. Další hojně využívanou funkcí je u systémů domácích video telefonů vzdálené otvírání elektrického zámku nebo např. pojezdu brány či garážových vrat.

zpátky nahoru
VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví