Prostorová ochrana

 • Pasivní infračervené detektory pohybu (PIR)

  PIR (zkratka z angl. Passive Infrared Detector = pasivní infračervený detektor). Princip detekce je založen na pyroelektrickém jevu, kdy dochází k mechanické deformaci pyroelementu absorpcí tepelného záření a generování elektrického náboje. Každý objekt s teplotou vyšší než je absolutní nula (-273°C) a nižší než 560°C, vyzařuje tepelné záření v infračerveném (IR) spektru . Toto záření je pomocí Fresnellovy čočky ‚ přes IR filtr ƒ soustředěno na pyroelement „. Generovaný elektrický signál je pomocí zesilovače … zesílen A/D převodníkem † převeden z analogového signálu na digitální. Mikroprocesor ‡ získaný digitální signál zpracuje a v případě zjištění změny teploty ve snímané scéně pohybujícím se objektem ovládá výstupní obvody detektoru ˆ. Obecné blokové schéma PIR detektoru s digitálním zpracováním signálu je znázorněno na následujícím obrázku.

  PIR blokove schema

  Fresnellova čočka rozděluje snímanou scénu do několika detekčních zón. Při průchodu osoby scénou dochází k postupnému narušení jednotlivých zón a generování signálu znázorněného na následujícím obrázku. 

  PIR funkce

  Moderní PIR detektory disponují řadou inteligentních funkcí za účelem minimalizace výskytu falešných poplachů způsobených například domácími zvířaty, slunečním svitem, umělými zdroji osvětlení a dalšími vnějšími vlivy. Může se jednat o speciální algoritmy, mapování snímané scény, paměť naměřených hodnot a další.

 • Mikrovlnné detektory pohybu (MW)

 • Instalace a správné umístění detektoru pohybu

 • Kombinované detektory pohybu

VERIA | Elektronické zabezpečení objektů a zdraví